Privacybeleid Novadens

Versie 1.2 Deze pagina is voor het laatst aangepast op 22 mei 2018   

Privacy en cookies

De gegevens en informatie die de Wederpartij aan Novadens verstrekt, zal Novadens zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. Novadens handelt in overeenstemming met de AVG welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is. Novadens zal op grond van de AVG een register van verwerkingsactiviteiten bijhouden.

De Wederpartij heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.

Bij het bezoeken van onze website kan Novadens informatie van de Wederpartij over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.

De informatie die Novadens verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

Novadens mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een aanvraag of klacht.

Het is Novadens niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

Novadens mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden.

Novadens zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.

De Wederpartij is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Novadens gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Novadens zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Novadens niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.Tevens is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan. De Wederpartij gaat akkoord dat Novadens de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Novadens
Westeinde 4
2841 BE Moordrecht
Tel: 0182 - 20 50 24
info@novadens.nl